Turbotechniki Ltd


Ilias 2 & Tripoleos Str.
188-63
Perama - Piraeus
Greece
(+30) 210-4010111, (+30) 210-4002585
(+30) 210-4009290 

Contact Persons

Managing Director: 

  Olga Paraskevopoulos

Workshop Manager:

  Iakovos Bostantzoglou

Service Manager:

  Nikos Pilos